Партнери

partneri-Kodak
Кодак е лидер за процесирање на документи и податоци со 65% од светскиот пазар. Преку стандардните врвни перформанси со кои се одликуваат Кодаковите хардвер уреди, компанијата воведува константни иновации во технологија заедно со поедноставување на сите процеси што би значело полесна употреба за крајниот корисник.

www.kodakalaris.com
partneri-ATIZ
OpenText  e лидер за Document Management и Workflow solution. , актуелно најголемиот производител на ERP системите која ја користи оваа платформа за управување со скенирани документи. Во овој момент OpenText пружа поддршка на над 50 000 000 инсталации ширум светот со повеќе од 10 000 000 корисници.

www.atiz.com
OpenText-Logo
OPEN TEXT
OpenText  e лидер за Document Management и Workflow solution. , актуелно најголемиот производител на ERP системите која ја користи оваа платформа за управување со скенирани документи. Во овој момент OpenText пружа поддршка на над 50 000 000 инсталации ширум светот со повеќе од 10 000 000 корисници.
www.opentext.com
arhiviraj
ARHIVIRAJ.COM
ARHIVIRAJ.COM обезбедува скенинг услуги, микрофилмување и зачувување на документација.
www.arhiviraj.com