Регион

regionПазарот кој моментално е покриен преку франшизно работење во областа на физичкото архивирање и скенирање на документација како и имплементирање на EIM системите се наоѓаат на територија на Србија, Црна Гора, БиХ и Романија.