Романија

dasromania-1

ДАС  – Букурешт, Романија – имплементација на ARHIVO системот за физичко архивирање и скенирана документација според  ПИС стандардите.

http://www.arhivam.ro/