EIM/ECM софтвер

Enterprise Information Management (EIM) претставува посебна област која предизвикува интерес во IT сферата. Специфичноста на оваа стратегија се увидува во професионалното барање на решение за користење на информациите во внатрешната дата на организацијата преку поддршка  во процесот на носење на одлуки и  унапредување на секојдневното работење на организацијата.

EIM системот му овозможува на клиентот да управува со голема количина на податоци како и различни директории  во согласност со регулациите за контрола на содржина, за да на најдобар можен начин се дојде до посакуваната информација која би придонела до носење на најоптимални деловни одлуки.

Според извештајот на Gartner за ECM (Enterprice Content Management пазарот, еден од клучните аспекти за EIM системот)  од 2013 година, Open Text претставува водечки глобален производител на ECM решенија со интегриран DMS- Document management system и BPM – Business Process Management модули за управување на електронската документација и автоматизација на работните процеси на глобалниот пазар.

Enterprise Information Management(1)

Од предностите кои ги има овој систем најзначајни се неговата едноставна имплементација, практичен и неограничен капацитет за прилагодување на најразновидните барања на клиентите (со олеснета  интеграција за другите информатички системи) како и поедноставна употреба на системот за крајниот корисник.

OpenText системот е во стратешко партнерство со компанијата SAP, актуелно најголемиот производител на ERP системите која ја користи оваа платформа за управување со скенирани документи. Во овој момент OpenText пружа поддршка на над 50 000 000 инсталации ширум светот со повеќе од 10 000 000 корисници.

Open text референци:

Airbus, Alaska Airlines, Audi, Barclays Bank, BMW, British Council, BT, Citibank, DaimlerChrysler, Dow Chemical, European Investment Bank (EIB), Federal Ministry of the Interior, General Motors, HBO, International Organization for Standardization (ISO), Mitsubishi Automotive Engineering (MAE), Motorola, Oral-B, Roche, Raiffeisen Informatik, Samsonite, Sasol, Shell, Siemens, Siemens A&D, Siemens/OSRAM