OpenText EIM

Image result for open text eim

OpenText EIM (Enterprise Information Management) претставува решение за управување со комплетната содржина на една компанија кое вклучува:

  • OpenText DMS – Document Management
  • OpenText ECM – Content Management and Workflow
  • OpenText BPM – Business Process Management
  • OpenText Pisarnica – za upravljanje ulaznim dokumentima
  • OpenText Capture Center – OCR
  • OpenText Email Management
  • OpenText Records Management
  • OpenText Stream Serve – upravljanje dokumentima iz više depozitorijuma
  • OpenText za SAP, Oracle, Microsoft i drugim informacionim sistemima
  • OpenText Cloud

Според извештајот на Гартнер за EIM и ECM пазарот во 2015 година, OpenText, е најголемиот самостоен светски произведувач за  ECM решенија, позициониран како лидер во рамките на Гартнеровата респектибилна  Magic Quadrant анализа. Гартнер наведува дека успехот на  OpenText се должи на неговото лесно имплементирање и неограничени можности за прилагодување кон барањата на клиентите и неговата лесна употреба за крајниот корисник.

Фирмата SAP, како најголем светски производител на ERP системите, ги користи OpenText ECM за управување со скенираните документи. OpenText има стратешко партнерство со компанијата SAP, каде целосната скенирана и OCR обработена документација се наоѓа во OpenText, кој се користи низ интерфејсот SAP. Светски водечки компании и установи се корисници на OpenText решенијата.

 

OpenText моментално има преку 50.000 инсталации ширум светот со преку 10.000.000 корисници на системот.

OPEN TEXT нецелосна листа на референци

Airbus, Alaska Airlines, Audi, Barclays Bank, BMW, British Council, BT, Citi Bank, DaimlerChrysler, Dow Chemical, European Investment Bank (EIB), Federal Ministry of the Interior, General Motors, HBO, International Organization for Standardization (ISO), Mitsubishi Automotive Engineering (MAE), Motorola, Oral-B, Roche, Raiffeisen Informatik, Samsonite, Sasol, Shell, Siemens, Siemens A&D, Siemens/OSRAM, Sprint, St. John’s Hospital, Time Warner, United Bank of Switzerland (UBS), U.S. Air Force, U.S. Army, U.S. Army Reserve, U.S. Partner and Trademark Office (USPTO), Whirlpool.