Хардвер

Basic RGBKodak Alaris веќе со децении се издвојува како лидер на светскиот пазар со својата понуда на високо продуктивни скенери за дигитална обработка на деловната документација. Преку стандардните врвни перформанси со кои се одликуваат Кодаковите хардвер уреди, компанијата воведува константни иновации во технологија заедно со поедноставување на сите процеси што би значело полесна употреба за крајниот корисник. Со ваквото настојување за квалитет, Kodak  го обезбедува место како лидер во сите релевантни параметри во областа на Document imaging како исполнување на највисоките меѓународни стандарди за квалитет на производи, брзина во работата, сигурна хардверска и софтверска платформа, техничка поддршка, долгорочна експлоатација, достапност на сервисот и сл.

Кодак скенерите го претставуваат најквалитетното решение за дигитализација и управување со деловни документи од различен обем- пошнувајќи од помали па се до големи фирми. Овие уреди овозможуваат брза и ефикасна експлоатација на информации од штампани или од електронски документи прекѕ значително намалување на веќе постоечката хартиена архива преку трансфер во сигурен електронски формат.

Нашата актуелна понуда ги опфаќа следниве производи и услуги:

  • Кодак скенери
  • Кодак Микрофилм
  • ATIZ скенери за книги
  • Сервис опрема