Кодак микрофилм

Едноставен, сигурен и законски признат начин за трајно архивирање и заштита на вашите документи со помош на врвни Кодак уреди. Кодак завзема 90% од светскиот пазар за дигитални микрофилмски пишувачи.

Kodak i9600 дигитални микрофилмски пишувачи

kodak-12

 

 

 

 

 

 

 

i9600 дигиталниот микрофилмски пишувач ги претвара вашите документи од дигитален формат на микрофилм.Микрофилмуваната документација може многу едноставно да се врати во дигитална или хартиена верзија.

 

Kodak i9600 Archive Writer овозможува смалување на сликата до 99 пати и запишување на микрофилмска адреса за да има автоматско пребарување. i9600 микрофилмски пишувачи користат стандарден 16 mm висококвалитетен микрофилм.

 • Кодак дава 500 години гаранција на микрофилм
 • Фактор на смалување на микрофилмскиот запис е 40:1
 • i9610 модел – до 200 слики во минута
 • i9620 model – до 400 слики во минута
 • Густина на пакувањето е 17 000 слики по ролна

 

Kodak Prostar микрофилмски процесор

Кодак микрофилмскиот процесор овозможува едноставно и прецизно развивање на микрофилм со минимална обука на оператор

kodak-13

 

 

 

 

Спецификација:

 • Брзина 3 метри/минута
 • Температура
 • 36,5 °C (+/- 1,5 °C)
 • Капацитет на хемикалии: – 1,3 L Kodak Prostar Plus

 

1,3 L Kodak Prostar Plus фиксер

 • Развива до 900m 16mm микрофилм без додавање хемикалии
 • Развивање до 5000m 16mm микрофилм со додавање хемикалии
 • 500 години Кодак гаранција на микрофилм

 

Kodak Capture Pro софтвер

kodak-14

Kodak Capture Pro софтверот овозможува едноставно и без дополнителна обука на операторот да управувате со било која функција за скенирање. Kodak Capture Pro софтверот ги пружа следниве можности:

 • Работа со Кодак скенери, како и скенери на други производители
 • Стандарден capture интерфејс за вашиот скенер
 • Поддржува интеграција на корисничката апликација
 • Ја елиминира потребата за софтверско продавање
 • Го намалува времето за учење и запознавање за оператори и администратори
 • Овозможува поддршка и заедничко подесување на различните корисници