OCR skeniranje / obrada podataka

OCR skeniranje / obrada podataka

Kompanija PIS d.o.o. vrši uslugu automatizovane OCR obrade podataka, uz transfer skeniranih slika u pretraživi PDF ili Word format dokumenta (OCR skeniranje u Word ili PDF). Na ovaj nacin, u DMS sistemima je omogucena pretraga celog teksta u skeniranim dokumentima (slicno Google platformi). Za potrebe OCR obrade podataka, kompanija koristi OpenText Capture Center (OCC) softversko rešenje.ocr1

OpenText Capture Center predstavlja tržišnog lidera u oblasti obuhvata dokumenata i ekstrakcije podataka sa dokumenata putem OCR, OMR i ICR tehnologije (za digitalizaciju papirne dokumentacije i automatsku obradu podataka sa dokumenta). Ovim postupkom preokrece se skup i spor rucni unos u brz i pouzdan proces manipulacije dokumentima.

Sa svojim RecoStar sistemom, OCC se ispostavlja kao najreferentnije rešenje za automatsko OCR i ICR prepoznavanje i obradu podataka sa prethodno skenirane dokumentacije (u vidu automatske obrade naloga za prenos, faktura, razlicitih formulara i sl).

Neke od respektabilnih organizacija koje imaju najbolja iskustva u korišcenju OCC rešenja su, izmedu ostalih: UBS bank, Deutche Post, UK National Savings bank itd.