Arhiviranje papirne dokumentacije

архивирање, архива

Uslužni centar kompanije DIS d.o.o. – ARHIVIRAJ.COM™ garantuje najbolji odnos kvaliteta i uloženih sredstava: rezultat je znacajna ušteda u samom procesu rada (brz i trenutan pristup željenoj dokumentaciji bez dodatnog ulaganja u sopstvenu opremu ili arhivski prostor, olakšavanje procesa fizickog slanja i manipulacije dokumentima i sl).

KompanijaDIS d.o.o. pruža kompletnu uslugu koja ukljucuje fizicko arhiviranje papirne dokumentacije – npr. arhiviranje predmeta i akata u bankama, opštinama i drugim kompanijama (transport, arhiviranje, skladištenje i deponovanje poslovnih dokumenata) prema najstrožim postojecim standardima u ovoj delatnosti – ISO 9001, ISO 27001 i ISO 15489.

Ovo podrazumeva jedinstven sistem hibridnog arhiviranja koji objedinjuje usluge skeniranja i fizickog arhiviranja papirne dokumentacije, obradu zahteva za dostavom neophodne dokumentacije i elektronsko arhiviranje poslovne dokumentacije.

Skladištenje se vrši korišcenjem namenskih ARHIVIRAJ.COM™ kartonskih kutija najvišeg kvaliteta, kapaciteta 5 standardnih registratora sa po 500 jedinica / listova. Trodelni kompleks arhivskog depoa nalazi se u punom vlasništvu kompanije PIS d.o.o, gde je trenutno uskladišteno preko 300.000 kutija, odnosno više od 1.500.000 registratora ili 750.000.000 listova arhiviranih na preko 120km arhivskih polica. Do kraja tekuce godine planirano je proširenje sa aktuelnih 14000 m2 na 24000 m2 najsavremenijeg arhivskog prostora.

DIS – ARHIVIRAJ.COM™ proces arhiviranja ukljucuje poslovanje po najvišim svetskim i ISO standardima, što podrazumeva:
 • Cuvanje dokumentacije u ARHIVIRAJ.COM™ standardnim arhivskim kutijama
 • Kvalitetne arhivske police izradene od nerdajuceg metala
 • Skladištenje arhivskih kutija na jedinstveno mesto na arhivskoj polici
 • Arhivski depoi su sagradeni od cvrstih materijala (cigla i beton) i podeljeni su na manje arhivske prostorije površine od 100-150m2; sve prostorije poseduju ventilaciju, izgradene su bez prozora i sa samo jednim protivpožarnim vratima
 • Klijentima je obezbeden naš online ARHIVO™ softver za procese upravljanja arhivom i za upucivanje zahteva za dostavama sa neogranicenim brojem korisnickih licenci
 • Personalizovane 2D bar-kod nalepnice sa opisom sadržaja za ARHIVIRAJ.COM™ kutije, prilagodene zahtevima klijenta
 • Organizacija ARHIVIRAJ.COM™ kurirske službe kao posebnog radnog sektora
 • Transport i dostava dokumentacije prema zahtevu klijenta:
  • dostava originala ARHIVIRAJ.COM™ kurirskom službom
  • skeniranje i slanje zahtevanih dokumenata kroz ARHIVO™ sistem
  • dostava skeniranjem i slanjem na e-mail
  • dostava skeniranjem i slanjem u DMS ili drugi informacioni sistem klijenta
 • Autorizacija korisnika putem protokola
 • Svakodnevno korišcenje protokola i standarda za slaganje i preuzimanje dokumentacije
 • Vrhunski sistemi zaštite (strogo kontrolisan pristup arhivama, 24h služba obezbedenja sa video nadzorom, savremeni protivpožarni sistemi, zaštita od štetocina…)
 • Satelitski nadzor i pracenje vozila
 • Sva arhivirana dokumentacija je osigurana
 • Lokacija svih arhivskih depoa kompanije: Skopje, Makedonija